DMZ - Visiting the Border to North Korea - May 27th, 2017


peace park at dmz 16.jpg

27.05.2017 12:32:44


peace park at dmz 17.jpg

27.05.2017 12:33:06


peace park at dmz 18.jpg

27.05.2017 12:33:30


peace park at dmz 19.jpg

27.05.2017 12:33:38


peace park at dmz 20.jpg

27.05.2017 12:33:42


peace park at dmz 21.jpg

27.05.2017 12:34:44


peace park at dmz 22.jpg

27.05.2017 12:35:14


peace park at dmz 23.jpg

27.05.2017 12:35:20


peace park at dmz 24.jpg

27.05.2017 12:35:28


peace park at dmz 25.jpg

27.05.2017 12:38:50


peace park at dmz 26.jpg

27.05.2017 12:39:14


peace park at dmz 27.jpg

27.05.2017 12:39:24


peace park at dmz 28.jpg

27.05.2017 12:39:32


peace park at dmz 29.jpg

27.05.2017 12:39:58


peace park at dmz 30.jpg

27.05.2017 12:40:44


peace park at dmz 31.jpg

27.05.2017 12:41:10


rice cultivation at dmz 00.jpg

27.05.2017 12:57:00


rice cultivation at dmz 01.jpg

27.05.2017 12:57:06


rice cultivation at dmz 02.jpg

27.05.2017 12:57:46


lunch at dmz 00.jpg

27.05.2017 13:10:26


continuation to village observation 00.jpg

27.05.2017 13:59:30


rice fields at dmz 00.jpg

27.05.2017 13:59:54


rice fields at dmz 01.jpg

27.05.2017 13:59:58


rice fields at dmz 02.jpg

27.05.2017 14:00:08


traffic and transport hinder at dmz 00.jpg

27.05.2017 14:04:38